Už nuomą atsiskaityti reikia grąžinant dekoracijas grynaisiais pinigais arba banko pavedimu į sutartyje nurodytą sąskaitą ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas.