Jeigu prekę nuomojatės Vilniaus miesto ribose, bet negalite pasiimti ar grąžinti, galite pasinaudoti viena iš paslaugų:

  • prekės atvežimas prieš nuomą – 3 Eur;
  • prekės pasiėmimas po nuomos – 3 Eur;
  • prekės atvežimas prieš nuomą ir pasiėmimas po jos – 5 Eur.